Zelfdodingen-in-Nederland-gestandaardiseerd-17-06-26