Cijfers over zelfmoord

Start | Achtergrond | Cijfers over zelfmoord

Cijfers over zelfmoord​

Al een aantal jaren neemt het aantal zelfdodingen toe. In 2016 maakten 1 894 mensen in Nederland een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2015. Dit zijn gemiddeld 5,2 zelfdodingen per dag (bron). Wereldwijd zijn ongeveer 1 000 000 mensen die zelfmoord plegen. Dat betekent dat iedere 32 seconden een nieuw slachtoffer is gevallen.​​​

Meer dan 400 000 Nederlanders voelen zich zo depressief en terneergeslagen dat zij aan zelfmoord denken. Ieder jaar doen ongeveer 100 000 volwassenen in Nederland een zelfmoordpoging. Daarvan ‘slaagt’ ruim 1,5 procent.  Zo’n 9 200 Nederlanders komen na een mislukte poging in het ziekenhuis terecht. Maar dat zijn alleen maar de gevallen die ‘zichtbare’ zijn. Van veel pogingen weten we niet eens dat deze er was.

In het kort

  • ​Er zijn relatief weinig suïcides in Nederland ten opzichte van andere Europese landen.
  • In absolute aantallen zijn er meer dan 1.800 zelfmoorden per jaar in Nederland.
  • 8,3% van de volwassenen heeft ooit aan zelfmoord gedacht.
  • 2,2% van de volwassenen heeft ooit een zelfmoordpoging gedaan.
  • Het aantal zelfmoordpogingen per jaar is niet exact bekend, maar wordt geschat op 94.000.
  • Jaarlijks worden zeker 14.000 pogingen behandeld in het ziekenhuis.
  • Mannen plegen vaker zelfmoord dan vrouwen.
  • Vrouwen doen gemiddeld meer zelfmoordpogingen dan mannen.​

Financiële crisis​

Er zou een relatie bestaan tussen de financiële crisis in 2008 en een stijging in het aantal zelfdodingen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat zelfmoord kan samenhangen met economische recessie. Maar ondanks dat heeft Nederland relatief een laag aantal zelfdodingen vergeleken met de ons omringende landen.​​

Vier op de tien zelfdodingen vinden plaats op middelbare leeftijd. In 2016 waren er in deze leeftijdsgroep, tussen 40 en 60 jaar, 5 procent minder zelfdodingen dan het jaar ervoor. Vooral bij mensen van 60 jaar of ouder kwam zelfmoord vaker voor. In deze leeftijdsgroep neemt het aantal zelfdodingen toe sinds 2012, tot 647 in 2016. Van alle mensen die zelfmoord plegen, is een derde 60 jaar of ouder. Zowel in 2015 als in 2016 brachten 48 jongeren onder de 20 jaar zichzelf om het leven. 

Ontwikkelen van suïcidegedachten

Het Trimbos Instituut doet veel onderzoek naar depressie en zelfmoordgedachten. Uit hun onderzoek blijkt dat vrouwen en mensen met een lagere schoolopleiding  een grotere kans hebben op het ontwikkelen van suïcide-gedachten dan mannen en hoger opgeleiden. Er bestaat een sterk verband met kindertrauma’s en eerdere psychische aandoeningen. Mishandeling en misbruik doen de kans om zelfmoordgedachten te ontwikkelen vier á vijf keer toenemen (bron).​

Meer cijfers en feiten over zelfmoord zijn te vinden op de website van 113online.nl »

Ervaringsverhaal

Zo ongelofelijk moe

Ze was zo ongelofelijk moe, en er was niets dat nog nut leek te hebben. Ergens ontstond de gedachte dat het misschien fijn zou zijn om er niet meer te zijn. Maar bij niemand kon ze haar verhaal echt kwijt.

Willem Vermeijden

Omgaan met verlies

Willem verloor in 2012 zijn dochter Merel die overleed door een zelfgekozen dood. Hij deelt zijn ervaring als nabestaande. Het omgaan met het verlies is groter dan zijn eigen leven, waar hij de rest van zijn leven mee mag leren omgaan.