Leren leven met zelfmoord

Start | Je bent niet alleen | Leren leven met zelfmoord

Mijn zus pleegde zelfmoord – en dat zette onze familie volledig op zijn kop. Mijn leven was vol emoties en vragen en de grootste vraag was: “Waarom?”.

In 1984 kreeg mijn familie een grote klap. Eerst kreeg mijn vader een ernstige hartaanval. De doctoren moesten zijn hart door middel van een schok weer aan het werk proberen te krijgen. Ongeveer een maand later kreeg hij een minder zware hartaanval en werd hij weer een aantal dagen in het ziekenhuis opgenomen.

Niet langer de perfecte familie

Rond dezelfde tijd leed mijn zus aan een depressie. Ze was niet blij met haar baan en ze dacht erover om van werkrichting te veranderen. Tussen de twee hartaanvallen van mijn vader deed ze een poging om haar leven te beëindigen. Ze nam wel vergif in, maar reed daarna zelf naar het ziekenhuis. Maar een maand daarna pleegde ze wel echt zelfmoord. Ze nam een pistool en schoot zichzelf door het hoofd. Vijf dagen lang wist niemand waar ze was. Uiteindelijk vond iemand haar langs een weg die bijna nooit gebruikt werd, bij de boerderij van een vriend waar ze op bezoek was geweest. Onze familie was niet langer de perfecte familie die we altijd voor de buitenwereld geweest waren.

Waarom?

Door de zelfmoord van mijn zus kwam de logische vraag in me op waarom God dit had laten gebeuren. De wereld waarin ik was opgegroeid schudde op zijn grondvesten. Mijn leven was vol emoties en vragen en de grootste vraag was: “Waarom?”

Het was heel moeilijk voor mij om om te gaan met alle verschillende emoties die ik tegelijkertijd voelde. Het ene moment had ik verdriet omdat ik mijn zus had verloren. Het volgende moment was ik kwaad op haar omdat ze mijn familie zoveel leed aandeed. Tegelijkertijd was ik boos op de mensen voor wie ze had gewerkt, want ik wilde hen de schuld geven voor haar depressie. En ik voelde me verward, omdat ik wist dat er ook een geestelijke macht was die invloed had en die mijn zus, mijn familie en mijn geloof wilde vernietigen. Door dit alles heen bleef de waaromvraag in mijn achterhoofd spelen. En dat zijn heel wat emoties om mee om te gaan, vooral voor een persoon die niet erg emotioneel is, vooral niet aan de buitenkant.

Het verhaal van Job

Als ik erop had gestaan een antwoord te vinden op de vraag: “Waarom heeft U dit laten gebeuren, God?”, dan zou ik bitter zijn geworden en gefrustreerd zijn geraakt. Maar ik heb op een heel andere manier een antwoord op mijn vraag gekregen. Omdat ik mijn waaromvraag aan God stelde, leek het me niet meer dan logisch dat ik in de Bijbel, Zijn Woord, mijn antwoord zou proberen te vinden. Ik herinnerde me iets over het verhaal van Job en al het lijden dat hij doormaakte, dus begon ik met het lezen van dat verhaal. Wat was ik verbaasd over wat ik daar vond!

Het verhaal begint met een gesprek tussen God en satan over Job. Job weet niets van dat gesprek. Kort samengevat komt het erop neer dat God lovende woorden zegt over Zijn dienaar Job, maar dat satan Job ervan beschuldigt dat hij God alleen dient omdat God Job een gemakkelijk leven heeft gegeven. Satan beredeneert dat Job God helemaal niet zou dienen als alles van hem afgenomen zou worden. Job krijgt dan te maken met enorme verliezen op het gebied van geld, gezondheid en in zijn familie. In dit alles geeft hij God nergens de schuld van en keert hij Hem ook de rug niet toe. Verderop in het verhaal stelt Job heel voorzichtig wat vragen aan God, omdat hij wat antwoorden zoekt. Maar in plaats van antwoord te geven aan Job, stelt God Job een aantal vragen. En die vragen die God aan Job stelt, laten hem zien wie God echt is – de Schepper die alles volledig onder controle heeft, de Almachtige. In plaats van dat Job een antwoord krijgt op de vraag “Waarom?” krijgt hij een antwoord op de vraag “Wie?”.

Door het lezen van Job werden me een aantal hele belangrijke dingen duidelijk.

Ten eerste: het draait in dit leven niet alleen om mij. Het draait om de Maker van dit universum. Hij heeft het recht om te doen wat Hij wil.

Ten tweede: er zijn veel dingen waar ik me niet bewust van ben (denk maar aan Gods gesprek met satan over Job). Daarom moet ik ervoor zorgen dat ik zuiver sta tegenover Degene die de controle heeft over mijn leven en ik moet Hem mijn leven toevertrouwen.

Ten derde: werd ik me meer bewust van de geestelijk strijd tussen goed en kwaad die gaande is in onze wereld.

Leugens of de waarheid

Mijn zus ervaarde deze heftige strijd en begon de leugens te geloven die onze geestelijke vijand ons wil doen geloven. Ze geloofde leugens zoals dat haar leven niet de moeite waard was en dat God niet blij met haar was. Ik herinnerde me iets wat ik gelezen had in het boek Johannes (hoofdstuk 10 vers 10), waar Jezus zegt: “Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.” Ik wist dat ik niet het slachtoffer van die leugens wilde worden, en ik wist dat ik het nodig had om me meer te verdiepen in het Woord van God om erachter te komen wat het doel van mijn leven was en om leiding van God te ervaren.

Ik heb sindsdien nog steeds vragen over dingen die gebeuren in mijn leven die ik misschien niet zelf gekozen zou hebben. Maar jaren geleden heb ik een erg belangrijke les geleerd. Jezus Christus is gestorven aan het kruis om mijn geestelijke doodstraf te betalen. Door Hem kan ik in relatie leven met de God die me heeft geschapen om van me te genieten. Niemand heeft een perfect leven. We hebben allemaal problemen en moeilijkheden. Maar nu weet ik dat ik daar niet alleen doorheen hoef te gaan. Ik heb een Vader in de hemel die van me houdt. Ik kan naar Hem toe gaan en ik ervaar de diepste vrede wanneer ik al mijn moeilijkheden aan Hem uit handen geef.​

​Wil je meer ontdekken over God en geloof? Ga dan naar ikzoekgod.nl »

Ervaringsverhaal

Geheim wapen tegen depressie

Hij was depressief en kreeg uiteindelijk hulp via de depressie-vereniging. Zijn geheime wapen tegen depressie? Het beseffen dat dat er geen geheim wapen bestaat!

Willem Vermeijden

Omgaan met verlies

Willem verloor in 2012 zijn dochter Merel die overleed door een zelfgekozen dood. Hij deelt zijn ervaring als nabestaande. Het omgaan met het verlies is groter dan zijn eigen leven, waar hij de rest van zijn leven mee mag leren omgaan.